Fresc com una rosa (D'aspecte sa, juvenil)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Fresco como una rosa (De aspecto sano, juvenil)