Fotre una aterrissada (Fer una caiguda quedant estirat de cara a terra)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Joder una aterrissada (Hacer una caída quedando tumbado de bruces)