Fotre un gol [a algú] (Superar, ultrapassar de molt a algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir