Fotre! [o fot! ] (Expressions de sorpresa, admiració, ira, enuig, entusiasme, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): joder! [O jode! ] (Expresiones de sorpresa, admiración, ira, enojo, entusiasmo, etc.)