Fosc com una gola de llop (Es diu de la nit molt fosca, o d'un recinte totalment obscur)

Temes associats al refrany: animalsTraducción al castellano (google): Oscuro como boca de lobo (Se dice de la noche muy oscura, o de un recinto totalmente oscuro)