Forçar el pas (Apressar-se caminat)

Temes associats al refrany: maneres de dir