Fins a la mort (Amb constància perpètua, perseverant fins al final)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hasta la muerte (Con constancia perpetua, perseverante hasta el final)