Fill de puta! Li estàs dient a u que sa mare es dedica a treballar venent el seu cos. Es un dels més greus insults, que es poden dir a una persona, pero a la mateixa volta, és un dels insults més arraïlats en la llengua valenciana)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hijo de puta! Le estás diciendo ave que su madre se dedica a trabajar vendiendo su cuerpo. Es uno de los más graves insultos, que se pueden decir a una persona, pero en la misma vuelta, es uno de los insultos más enraizados en la lengua valenciana)