Ficar-se [una cosa] entre cella i cella (Tindre un ferm propòsit, una idea fixa)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Meterse [algo] entre ceja y ceja (Tener un firme propósito, una idea fija)