Ficar-li [alguna cosa] al pap [a algú] (Fer comprendre)

Temes associats al refrany: maneres de dir