Ficar cullerada [o la cullerada] (Immiscir-se en una qüestió, en una conversació, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Meter baza [o la cucharada] (inmiscuirse en una cuestión, en una conversación, etc.)