Fet un fàstic (Amb un aspecte deplorable)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hecho un asco (Con un aspecto deplorable)