Fer vida de marquès (Viure opulentament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer vida de marqués (Vivir opulentamente)