Fer valdre [algú] les seues raons [o la seua opinió, o la seua autoritat, etc.] (Fer que prevalguen)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer valer [alguien] sus razones [o su opinión, o su autoridad, etc.] (Hacer que prevalezcan)