Fer valdre [algú] el seu dret (Fer que prevalguin)

Temes associats al refrany: maneres de dir