Fer [algú] una de les seues (Fer una malifeta o acció irregular)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer [alguien] una de sus (Hacer una fechoría o acción irregular)