Fer una criatura [a algú] (Deixar-la embarassada)

Temes associats al refrany: maneres de dir, l'amor