Fer un ventre [a algú] (Tenir el ventre gros per estar embarassada)

Temes associats al refrany: maneres de dir, l'amor, cos huma