Fer un vaitot (Posar tots els recursos o mitjans disponibles, tot l'esforç, en una empresa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer un vaitot (Poner todos los recursos o medios disponibles, todo el esfuerzo, en una empresa)