Fer un sol que bada les pedres (Expressió que s'usa per a indicar que fa molta calor)

Temes associats al refrany: maneres de dir, oratgeTraducción al castellano (google): Hacer un sol que abre las piedras (Expresión que se usa para indicar que hace mucho calor)