Fer un pou (Estar dues o més persones parlant llarga estona a peu dret en un mateix lloc)

Temes associats al refrany: maneres de dir