Fer un ou de tres vermells (Fer una cosa extraordinària)

Temes associats al refrany: maneres de dir