Fer un gran pas (Fer un gran progrés)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer un gran paso (Hacer un gran progreso)