Fer un espectacle (Expressió emprada per indicar que un fet és extraordinari, increïble, curiós, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir