Fer un bot (Experimentar l'esperit una commoció violenta)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer un bot (Experimentar el espíritu una conmoción violenta)