Fer un abat [d'algú o de qualque cosa] (Destruir, fer desaparèixer)

Temes associats al refrany: maneres de dir