Fer tots els papers de l’auca (Adoptar les més diferents actituds, opinions, etc., per pura conveniència)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer todos los papeles del auca (Adoptar las más diferentes actitudes, opiniones, etc., Por pura conveniencia)