Fer tocar amb la mà (Donar proves evidents)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Hacer tocar con la mano (Dar pruebas evidentes)