Fer tant de paper com sa granera (No fer-ne gens, tenir molt poca importància)

Temes associats al refrany: maneres de dir