Fer servir el cap (Reflexionar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma