Fer servir de ninot (Fer servir algú d'objecte de burla. Ésser utilitzat públicament a profit d'altre)

Temes associats al refrany: maneres de dir