Fer sensació (Impressió forta de sorpresa, d'estupor, d'admiració, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer sensación (Impresión fuerte de sorpresa, de estupor, de admiración, etc.)