Fer-se una composició de lloc (Fer examen i consideració de la porció d'espai on es realitza o ha de realitzar-se una acció

Temes associats al refrany: maneres de dir