Fer-se una coca, o quedar com una coca (Esclafar-se, deformar-se per efecte d'un cop violent)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacerse una torta, o quedar como una torta (Aplastar a, deformarse por efecto de un golpe violento)