Fer-se un home (Créixer, arribar a l'edat adulta)

Temes associats al refrany: persones, maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacerse un hombre (Crecer, llegar a la edad adulta)