Fer-se tres unces [ o quinze unces] [d'una cosa] (No preocupar-se'n, no importar-li gens, esser-li tot igual)

Temes associats al refrany: maneres de dir