Fer-se s'escudella (Fer-se la mesura, donar-se la norma d'una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacerse s'escudella (Hacerse la medida, darse la norma de una cosa)