Fer-se home (Fer-se una posició independent, obrir-se camí en la vida)

Temes associats al refrany: maneres de dir, personesTraducción al castellano (google): Hacerse hombre (Hacerse una posición independiente, abrirse camino en la vida)