Fer-se [o posar-se] el dogal (Provocar algú la pròpia perdició, privar-se de la llibertat o de la felicitat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacerse [o ponerse] el dogal (Provocar alguien la propia perdición, privarse de la libertad o de la felicidad)