Fer s'escudella (Comandar, fer la pròpia voluntat, disposar autoritàriament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer s'escudella (Mandar, hacer la propia voluntad, disponer autoritariamente)