Fer rogle a part (Ajuntar-se amb altres companys diferents d'un grup determinat.)

Temes associats al refrany: maneres de dir