Fer ratlla (Suscitar un gran entusiasme. Tenir molt d'èxit)

Temes associats al refrany: maneres de dir