Fer rap (Furtar, robar)

Temes associats al refrany: maneres de dir