Fer posar de punta (Importunar. Enemistar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Puso de punta (Importunar. enemistó)