Fer pocs pets pudents (No arribar a ser persona d'importància)

Temes associats al refrany: persones