Fer època (Suscitar un gra entusiasme. Tenir molt d'èxit)

Temes associats al refrany: maneres de dir