Fer plat [d’una cosa] (Donar una gran importància a un tema)

Temes associats al refrany: maneres de dir