Fer Pasqua abans de Rams (Esperar un infant abans de casar-se, uns promesos)

Temes associats al refrany: festivitats, maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer Pascua antes de Ramos (Esperar un niño antes de casarse, unos novios)