Fer part (Cedir a algú una porció d'una cosa que es distribueix)

Temes associats al refrany: maneres de dir