Fer orelles de mercader (Fer el sord. Fingir que no sent allò que li diuen)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, oficis